1-700-500-549 
sunshield-sun-projects

פרויקט ציפוי חיצוני ברוטשילד 65 ת"א

ציפוי מגן השמש החיצוני בא במגע ישיר עם השמש ומהווה את השכבה הראשונה והמשמעותית ביותר במערכת הזיגוג. הפרויקט, בהיקף של כ-2,000 מ"ר במלון רוטשילד 65 בת"א, הביא להפחתה מיידית ומשמעותית בטמפרטורות החום בשטחים הציבוריים ובחדרי המלון מיד לאחר ההתקנה. 

במאות פרויקטים שביצענו בארץ ובעולם, קיבלנו תוצאה מיידית עם נתונים מעולים המצביעים על הפחתה גבוהה מאוד של חום, לעיתים של 10 מעלות פחות ואף יותר מכך.
לאחר בדיקות בשטח, נבחר לפרויקט זה ציפוי מגן שמש חיצוני מסדרת  NHE1020 שהינו עמיד ומגובה באחריות ארוכת טווח של עד 10 שנים עם החזר ההשקעה גבוה.
מבחר הדגמים של הציפויים החיצוניים הוא גדול ורחב המאפשר התאמה אישית לדרישות הפרויקט והלקוחות.
מוצרי הציפוי של קבוצת מגן שמש אושרו על ידי עיריית תל אביב.