1-700-500-549 
sunshield-sun-projects

מגן שמש לדירות בפרויקט בארי

פרויקט מגן שמש במגדלי בארי בתל-אביב

רקע:
פרויקט מגדלי בארי של האדריכל משה צור הוא אולי אחד מהמגדלים המפוארים והמדוברים ביותר בתל-אביב. הבניין כולל 31 קומות ו-60 דירות מגורים יוקרתיות.
כל הדירות בקומפלקס ניבנו עם חלונות זכוכית מסוג בידודית ותריס פנימי. עם האכלוס הבחינו הדיירים כי חום רב וסנוור החודרים דרך החלון, מאלצים אותם להישאר ברוב שעות היום מאחורי תריסים מוגפים. כמו כן התלוננו הדיירים כי כניסת החום וקרינת השמש גורמת לדהיית חפצים ואלמנטים בתוך חלל הלובי בכניסה למבנה.
פתרון:  
היה צורך ברור בפתרון למניעת חדירת קרני השמש, זאת מבלי לשנות את החזות החיצונית של הבניין. לכן, המוצר שנבחר למטרת מיגון לובי המגדל היה מגן שמש מדגם V-80 Nano Ceramic בהתקנה פנימית בהיקף של 200 מ"ר.
כמו כן ביצעה קבוצת מגן שמש פרויקט מגן שמש ב-12 דירות שונות בהיקף של מאות מטרים מתוך מגוון הציפויים בסדרת Helios Exterior.
תוצאה:
עם התקנת הציפויים בדירה הראשונה, בוצעו מדידות טמפרטורה שהראו הפחתה של 7 מעלות צלזיוס בדירה. בעקבות תוצאה מרשימה זו, בוצעה התקנת מגן שמש חיצוני גם בקרב 11 דירות נוספות בפרויקט.
בלובי הבניין התקבלה תוצאה של הפחתה משמעותית בעומס החום ובאפקט הדהיה של האלמנטים הקיימים בו.