1-700-500-549 
sunshield-sun-projects

מגן שמש באוניברסיטה הפתוחה

פרויקט התייעלות אנרגטית בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה

רקע:
בשנת 2004 עבר קמפוס האוניברסיטה הפתוחה מתל אביב לרעננה. הקמפוס רחב הידיים והמבנים הרבים שבו, תוכנן כך שיספק מענה מנהלי ולימודי עבור אלפי הסטודנטים הלומדים בו ואשר מהווה גם מקום עבודתם של מאות מעובדי האוניברסיטה ומנהליה.
המפתחים המרובים בכל חדר וחדר, תוכננו לאפשר מעבר אור רב, אולם לאחר אכלוס המבנים, התברר שנוצרה בעיה חמורה של חדירת שמש.
למרות שהותקנו תריסים ונציאנים על מרבית החלונות, קרינת השמש עדיין יצרה בעיות רבות וביניהן חום היוצר עומס יתר על מערכות המיזוג, נקודות חום במסדרונות, תחושות אי נוחות מהשמש היוקדת ובעיות סנוור וקרינה.פתרון:  
בשנת 2006, בעקבות המלצות יועצי מיזוג האוויר, החליטה הנהלת האוניברסיטה לפנות לחברת מגן שמש על מנת למצוא את הפתרון המיטבי. לאור הצורך החד משמעי בהפחתת עומס החום ובעיות הקרינה, נמצא ציפוי מגן שמש מסוג Silver 15 כמתאים ביותר לצרכי האוניברסיטה. הציפוי הרפלקטיבי, המצטיין במראה מבריק ואחיד מהחוץ, מפחית את חדירת אנרגיית החוםבכ-83%, דבר המתבטא בהורדה של בין 3-7 מעלות צלזיוס בקרינת שמש ישירה, תוך כדי הפחתת סנוור וחסימת קרינה אולטרה סגולה וכל זאת תוך מתן הצללה נעימה ומבלי לפגוע בנוף הנשקף מהחלונות.

תוצאה:
לאחר התקנת הציפויים על למעלה מ-1,000 מטרים מרובעים מחלונות מבני הקמפוס, הנהלת האוניברסיטה הביעה שביעות רצון מכך שציפוי מגן שמש הינו מוצר חסכוני וירוק התורם לשמירה על הסביבה ועוזר להפחית את פליטות הפחמן הדו חמצני לאטמוספירה.

חישוב החיסכון באו"פ:
חישוב חדירת אנרגיה ב-BTU  לכ-1 מ"ר – זכוכית בחשיפה ישירה לשמש:
  • ללא ציפוי מגן שמש : 260 – BTU
  • עם ציפוי מגן שמש: 40 – BTU
חיסכון ליום: 1 מ"ר זכוכית מצופה = כ- 0.6 קוט"ש
כ- 8 חודשי קיץ בישראל = 250 יום
250 יום X 0.6 קוט"ש = 150 קוט"ש חיסכון שנתי
150 קוט"ש X 50.56 אגורות = 75.84 שקלים חיסכון למ"ר.
חיסכון זכוכית מצופה לשנה:
1,000 מ"ר X 75.84 שקלים = חיסכון שנתי של 75,840 שקלים לשנה!
 
החזר ההשקעה (ROI) הושג במקרה זה תוך שנה וחצי בלבד! 
 
נתונים טכניים:
סה"כ מעבר אור: 18%
סה"כ מעבר חום: 12%
סה"כ מעבר קרינת UV: 0-2%